Zapisz się na obóz

Od 0 do 3 dni spędzonych na śniegu

Potrafię samodzielnie ubrać sprzęt, wjechać orczykiem oraz zjechać w miarę sprawnie z góry

Potrafię sprawnie zjechać trasą czerwoną, kontroluję prędkość w każdych warunkach, znam zasady bezpiecznego zachowania się na stoku

Potrafię jeździć poza trasą, wykonywać skoki proste, jeździć na tyczkach

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) przez alpino.pl w tym na przesyłanie informacji handlowych w formie pocztowej, elektronicznej na adres e-mail lub numer telefonu wskazany powyżej. Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie:*
Akceptuję postanowienia oświadczeń, dostępnych do pobrania tutaj